Прилагане на данъчното и осигурително законодателство от лице, упражняващо свободна професия

Физическо лице е автор според Закона за авторското право и проектант-архитект, изработващ и художествени произведения.

  • В кои случаи нормативно признатите разходи за дейността ще са в размер на 25 на сто и съответно 40 на сто?
  • В кои случаи ще се дължат осигуровки?

Влез в ZnamKak.com и прочети! За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация