Приключване на финансовообвързан лизингов договор за автомобил без прехвърляне на собствеността в края му

Лизингополучател сме и сме страна по договор за финансовообвързан лизинг за автомобил. Изплатили сме всички вноски по договора, но “нещо” ни кара да не желаем да придобием собствеността върху актива. Има три ситуации, при които тази фактология може да се случи:
 

1. Решаваме, че автомобилът не ни е нужен и просто го връщаме на лизингодателя.

2. Изплатили сме всичко по договора, но желаем да продадем автомобила на трето, най-често свързано с нас лице.

3. Автомобилът е годен за експлоатация, но се е появил друг (по-нов модел от същата марка, който сме харесали или сме се насочили към друга марка) автомобил и лизингодателят ни предлага да оцени стария и да го изкупи от нас.

В тази статия на Теодор Тодоров ще прочетеш:

  • Какво е документалното оформление и счетоводното третиране на всяка една от тези ситуации ?
  • Има ли особености от гледна точка на ДДС и ЗКПО ?

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече. И да ти е лесно !

Защото човек може толкова, колкото знае!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация