Признаване на разход на база проформа фактури

Здравейте Тео,

моля за помощ по следния казус:

Имаме сключен договор за наем на складово помещение от 2019г със срок на ползване 4 години. За месеците октомври , ноември и декември 2020г наемодателят не ни издава фактури за месечния наем и режийни разходи до 31.12.2020г с обяснението, че дължимите суми не са платени /наясно сме, че плащането не е свързано със задължението за фактуриране на разходите в законовия срок, но тъй като ние сме забавили плащането не успяхме да постигнем договорка за получаване на фактурите/. Договорът не е прекратен и е действащ към момента.

 За дължимите суми са издадени проформа фактури за всеки от месеците с начислен месечен наем и режийни разходи. Въпросът е можем ли на основание тези проформи фактури да осчетоводим разхода за тези месеци в 2020г и следва ли този разход да се регулира в годишна декларация за 2020г?

Предварително благодаря!

Р. Божилова


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация