Признаване на разходи за периода на прекъсване на осигуряването на ЕТ

Физическото лице-собственик на предприятие на едноличния търговец (EТ) поради липса на поръчки е предприел действия за прекъсване на осигуряването си като самоосигуряващо се лице  През периодите на прекъсване лицето продължава да проучва пазара и да работи върху собствени разработки с бъдещи очаквания за реализация.

Ще бъдат ли признати разходите на предприятието за телефон, електрическа енергия, вода, материали и кооперирани доставки за цялата година или ще се признаят само за периода на възобновяване на осигуряването?

 

Влез и прочети повече по въпроса!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация