Признаване на разходи за командировка и нощувка

Здравейте,

Моля за Вашето компетентно мнение по следния казус:

Имам клиентка, която има фирма за продажба на продукти за здраве.

Следващата седмица ще организира семинар, обучение в Бургас, извън седалището на фирмата. Този семинар ще бъде с цел мотивационно обучение и обмяна на опит на 50 човека дистрибутори, които не са назначени в нейната фирма, но работят към нея самостоятелно.

Всички разходи по семинара, като нощувки и храна ще бъдат за сметка на моята клиентка.

По какъв начин може да се оформят документите за командировка и нощувка, за да бъдат тези разходи признати за данъчни цели?

Благодаря предварително!

Хубав ден! 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация