Прехвърляне на апартамент, собственост на дружеството, на двама от съдружниците

ООД има трима собственици, от които 2 са съпрузи и те притежават 90% от капитала на дружеството. През 2015 г дружеството закупува апартамент с гараж, за които ползва данъчен кредит. От закупуването до момента ги дава под наем и ги амортизира. Съпрузите обаче искат да придобият апартамента като физически лица. Те са предоставили лични средства на дружеството за закупуването на апартамента. Въпросът ми е има ли възможност да се прехвърли апартамента, без да се дължи ДДС и ако да - в кой момент?

С уважение, Цвети


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация