Прехвърляне майчинство - СОЛ

В тази статия ще прочетеш:

1. Възможно ли е самоосигуряваща се майка , осигуряваща се и за фонд ОЗМ, да прехвърли майчинството си на бащата, с когото имат законен брак и той има трудово правоотношение с работодател, който разрешава прехвърлянето? 

2. Възможна ли е обратната ситуация - майката, осигурена по трудово правоотношение на прехвърли майчинството на бащата, който е СОЛ, осигуряващ се и за фонд ОЗМ ?

Въпросът касаещ "прехвърляне на майчинство" има два аспекта:

- Първият аспект е трудовоправен и касае ползване на отпуск за бременност и раждане (чл. 163 от КТ) отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст (чл. 164 от КТ) и отпуск за осиновяване на дете до 5-годишна възраст (чл. 164б от КТ) и Наредбата за работното време почивките и отпуските и възможността за прехвърляне правото на ползване на някой от тези видове целеви отпуски от страна на майката на бащата и обратно. 

- Вторият аспект е осигурителното правоотношение, касаещо получаване на обезщетение от НОИ, по реда на КСО и подзаконовата нормативна уредба при бременност и раждане, отглеждане на малко дете и осиновяване на дете до 5-годишна възраст.

В тази статия ще прочетеш:

  • Съществува  ли противоречие между мнението на МТСП и мнението на НОИ.
  • Какъв е отговорът на НОИ, където изпратихме официално запитване
  • Каква е нормативната уредба и какви документи се попълват

 

За да може да  прочетеш цялата статия, трябва да се 

абонираш или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация