Префактуриране топлинна енергия на физическо лице, ползвател на част от сграда

Трябва да префактурирам топлинна енергия на физическо лице, ползвател на част от сграда, която част е негова собственост, но няма възможност за отделяне на партиди. ТЕЦ си фактурират с 9% ставка. Предполагам, че и аз трябва да префактурирам с 9%, нали?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация