Префактуриране на консумативите по договор за наем

В тази статия ще прочетеш:

1. В кои случаи консумативните разходи за електроенергия, топлоенергия, природен газ, вода и други, префактурирани от наемодател на наемател се третират като самостоятелна доставка и кога като съпътстваща ?

2. Какво е данъчното третиране по ЗДДС на таксата за битови отпадъци при сключен договор за наем ?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация