Префактуриране на компенсация във фактурите за ел.енергия

Здравейте,

трябва да префактурираме ел.енергия на наши наематели, но този месец във фактурите за ел.енергия има компенсация на плащането по ПМС 739/26.10.2021.

Въпросът ни е как да префактурираме тази компенсация.
Благодарим предравително.

М. Лазарова
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация