Преустановяване начисляването на данъчни амортизации

  • При какви условия можем да  преустановим начисляването на данъчните амортизации ?
  • Какви са стъпките за преобразуването на счетоводния финансов резулатат за данъчни цели ?
  • Как следва да се изготви Данъчният амортизационен план в годината на преустановяването ?

 

Влез и прочети изключително полезната статия на Мария Янчева от Аркфин ООД. Подплатено с пример.

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация