Пренасяне на данъчна загуба

Дружество е реализирало данъчни загуби за периода от 2012 г. до 2019 г. . За отчетната 2020 г. дружеството реализира данъчна печалба. 

Каква част от натрупаните данъчни загуби могат да се приспаднат при определянето на данъчния финансов резултат за отчетната 2020 г.?

 

Влез и прочети, макар и да го знаеш!

Чакаме те в ZnamKak.com !

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Корпоративни данъци