Пренасяне на данъчна загуба от наследник на починал едноличен търговец

Съгласно чл. 119, ал. 1 от ЗКПО при преобразуване по ТЗ приемащите или новоучредените дружества не могат да пренасят данъчните загуби, формирани от преобразуващите се дружества. Подобно ограничение е въведено и за продажба на предприятие по чл. 15 от ТЗ, като ал. 2 на чл. 119 от ЗКПО регламентира, че правоприемникът не може да пренася данъчните загуби, формирани от отчуждителя

Има ли право наследникът на починалия едноличен търговец да пренесе данъчната загуба на наследеното предприятие на следващ етап при резултат печалба?

Влез и прочети, за да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Корпоративни данъци