Прекъсване на майчинство поради нова бременност

Kакви документи следва да се попълнят и подадат към НОИ , когато служителка има застъпване на майчинството? Как следва да се изчисли размерът на новото обезщетение за бременност и раждане?

Отговора може да прочетеш в тази статия

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!

С нормативните промени от 01.07.2019


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация