Прекратява ли се прехвърленият отпуск за гледане на дете до 2 години, когато майката ползва друг вид отпуск

Знаем, че съгл. чл. 164 ал. 3 от КТ отпускът за гледане на дете до 2 години със съгласието на майката (осиновителката) се разрешава на бащата (осиновителя) или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение.

В тази статия сме отговорили на въпроса, ако майката е прехвърлила отпуска си за отглеждане на малко дете и забременее отново, прекратява ли се отпускът на този, който отглежда първото дете?

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация