Прекратяване на трудов договор по инициатива на работодателя чл.328 ал.1 т.7

Съгласно чл. 328. (1) т.7 от КТ  работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност
 
Какво е специфичното при прекратяване на трудов договор на това основание?

Какво е специфичното при прекратяване на трудов договор на това основание, може да прочетете ако се регистрирате от бутон Регистрация или влезете в своя профил от Бутон Вход.

 

 

Ако информацията в нашия сайт Ви е полезна, направете своя абонамент!
За да знаеш повече! И да ти е лесно!

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация