Прекратяване на трудов договор по инициатива на работодателя чл.328 ал.1 т.6

Съгласно чл. 328. (1) т. 6 Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа;
 
 
Какво е специфичното при прекратяване на трудов договор на това основание, може да прочетете ако се регистрирате от бутон Регистрация или влезете в своя профил от Бутон Вход.
 
 
Ако информацията в нашия сайт Ви е полезна, направете своя абонамент!
За да знаеш повече! И да ти е лесно!

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация