Прекратяване на трудов договор по инициатива на работодателя чл.328 ал.1 т.12 КТ

Малко ще бъдат работодателите, които ще имат достатъчно ресурси да задържат всички свои служители по време на пандемията от Covid-19. 
И докато в началото на кризата масово се коментираше ползването на платен и неплатен отпуск като средство за запазване на персонала, сега все по-актуален става въпросът как законосъобразно работодателят да прекрати едностранно трудовия договор с работника по време на извънредното положение.

Основанията, при наличието на които работодателят прекратява трудовия договор на работника или служителя с предизвестие, са регламентирани в Кодекса на труда – чл. 328. Едно от тях е съгласно чл. 328. (1) т. 12 от КТ :

Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 3 при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор;

В тази статия ще разбереш:

  • кои са най-важните особености при прекратяване на трудов договор на това основание;
  • кои са необходимите документи;
     
  • ще намериш примерни бланки;

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация