Прекратяване на трудов договор по инициатива на работодателя чл.328 ал.1 т.10 от КТ

В тази статия ще научите:

  • Какво е специфичното при прекратяване на трудов договор на основание чл. 328 т.10 от КТ при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
  • Има ли право работодателят  да прекрати трудовия договор на  това онование когато работникът или служителят отговаря на условията за придобиване право на „ранна пенсия”;
  • Какви обезщетения дължи работодателят;
  •  Документи, които работодателят представя на служителя при прекратяване на трудовото правоотношение;
  • Документи, които служителят представя в Националния осигурителен институт (НОИ);

 

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да ти е лесно и да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация