Прекратяване на трудов договор по инициатива на работника по чл.327 ал.1 т.3а от КТ

 
Съгласно Чл. 327. (1) т. 3а КТ работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие,  когато в резултат на извършена промяна по чл. 123, ал. 1 и чл. 123а, ал. 1 значително се влошат условията на труд при новия работодател;
 

В тази статия ще разбереш:

  • кои са най-важните особености при прекратяване на трудов договор на това основание;
  • кои са необходимите документи;
  • ще намериш примерни бланки;

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да ти е лесно и да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация