Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие - чл.325 ал.1 т.1- обновена

Съгласно чл.. 325.(1) т.1 от КТ, трудовият договор може да се прекрати по взаимно съгласие на страните, изразено писмено, без която и да е от страните да дължи предизвестие

В тази статия ще разбереш:

  • кои са най-важните особености при прекратяване на трудов договор на това основание;
  • кои са необходимите документи;
  • ще намериш примерни бланки;
  • NEW Представлява ли подписването от страна на служителя на заповедта на работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение писмено волеизявление за неговото съгласие по смисъла на чл.325, ал.1, т.1 от КТ.?

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да ти е лесно и да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация