Прекратяване на трудов договор на основание чл.334 от КТ

 
Съгласно чл. 334. (1)КТ освен в предвидените в КТ случаи, трудовият договор за допълнителен труд (чл. 110, 111 и 114 от КТ) и трудовият договор с условие за стажуване по чл. 233б, ал. 1 от КТ може да бъде прекратен от работника или служителя или от работодателя и с предизвестие от 15 дни.
При този вид прекратяване на трудовия договор не се прилага чл. 333 от КТ
 
Какво е специфичното при прекратяване на трудов договор на това основание, може да прочетете ако се регистрирате от бутон Регистрация или влезете в своя профил от Бутон Вход.
 
Ако информацията в нашия сайт Ви е полезна, направете своя абонамент!
За да знаеш повече! И да ти е лесно!
 

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация