Прекратяване на трудовия договор поради смърт на работника-Чл. 325.ал.1 т.11

Чл. 325.(1) т11.от КТ , трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие:

11. със смъртта на работника или служителя;

В тази статия ще разбереш:

  • кои са най-важните особености при прекратяване на трудов договор на това основание;
  • кои са необходимите документи;
  • ще намериш примерни бланки;

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да ти е лесно и да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация