Прекратяване на регистрация (дерегистрация) по ЗДДС - основни положения и последици

Прекратяването на регистрацията (дерегистрация) по ЗДДС представлява процедура, в резултат на която се прекратяват правата и задълженията на данъчно задължените лица да начисляват ДДС и да приспадат данъчен кредит.

Кои са основните  положения и последици  относно дерегистрацията, може да прочетете ако се регистрирате от бутон Регистрация или влезете в своя профил от Бутон Вход.

 

С нормативните промени от ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация