Прекратяване на регистрацията по ЗДДС (дерегистрация) по инициатива на данъчно задължените лица. Основания. Процедура и необходими документи

Прекратяване на регистрацията по ЗДДС (дерегистрация) по инициатива на данъчно задължените лица може да бъде задължително или по избор.

Кои са основните  положения в тази процедура , може да прочетете ако се регистрирате от бутон Регистрация или влезете в своя профил от Бутон Вход.

 

С нормативните промени от ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация