Прекратяване на договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение чл.331 от Кодекса на труда

Съгласно чл.  331. (1) Работодателят може да предложи по своя инициатива на работника или служителя прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение. Ако работникът или служителят не се произнесе писмено по предложението в 7-дневен срок, се смята, че то не е прието.
 
Какво е специфичното при прекратяване на трудов договор на това основание, може да прочетете ако се регистрирате от бутон Регистрация или влезете в своя профил от Бутон Вход.

 

Пробвайте безплатно 24 часа и ако информацията в нашия сайт Ви е полезна, направете своя абонамент!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация