Прекратяване на договор по инициатива на работодателя без предизвестие чл.330 ал.2 т.5

Съгласно чл. 330. (2) т. 5 КТ Работодателят може да прекрати трудовия договор без предизвестие, когато работникът или служителят откаже да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване
Какво е специфичното при прекратяване на трудов договор на това основание, може да прочетете ако се регистрирате от бутон Регистрация или влезете в своя профил от Бутон Вход.
 
Ако информацията в нашия сайт Ви е полезна, направете своя абонамент!
За да знаеш повече! И да ти е лесно!

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация