Преизчисление на ползван частичен данъчен кредит за актив, използван едновременно за лично и служебно потребление

Дружество е закупило автомобил, за който има право да упражни данъчен кредит (ДК) и за който планира да се ползва от управителя му със смесено предназначение т.е. освен за служебни, също така и за лични цели.

Казусът допълнително се усложнява от това, че дружеството осъществява освен облагаема (с право на ДК), така и освободена дейност (без право на ДК).

На основание на чл. 71б от ЗДДС във връзка с чл. 71а (1)-(5), дружеството има право на данъчен кредит, пропорционално на използването на автомобила за дейността, но не в пълен, а в частичен размер.  

Колкото сложно да звучи, решението на практика се свежда до следното....

Влез и прочети цялата статия на Теодор Тодоров


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация