Представяне на документи в НОИ при болничен лист, издаден в чужбина

В тази статия  на нашия гост автор Вержиния Заркова ще прочетете:

  • Какво е нормативното основание и кои са условията, необходими за отпускане на парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, бременност и раждане ?
     
  • С какви документи се установява временната неработоспособност, бременност и раждане настъпили в чужбина?
     
  • Каква е процедурата при представяне пред НОИ на документите за временната неработоспособност, бременност и раждане, издадени от държава членка на ЕС или с която РБ има подписан двустранен договор за социална сигурност
     
  • Какво се представя пред НОИ, когато документите за временната неработоспособност, бременност и раждане са издадени от трета държава, която не е членка на ЕС/ЕИП или Щвейцария, с която РБ няма подписан двустранен договор за социална сигурност

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация