Предоставяне услуги по посредничество във връзка с належаща медицинска операция в Турция

Здравейте,

Българско дружество Х - АИППМП ЕООД, НЕрегистрирано по ЗДДС, с предмет на дейност медицински услуги, ще предостави услуги по посредничество във връзка с належаща медицинска операция на на българско данъчно незадължено лице, дете и семейството му, срещу заплащане - пътуване, превод, настаняване, наглеждане, консултация на територията на Турция, във високотехнологична клиника.

Разходите за гореописаните действия на медицинското лице, които ще бъдат осъществени от началото до края на манипулацията, ще бъдат изцяло за сметка на семейството, което ги е набрало с дарения в България и ще бъдат за приблизителен период от 5 дена.

Предварително, обаче, са извършени консултации и водене на кореспонденция от АИППМН за мястото на опериране, медицинските лица и други съпътстващи дейности от подготвителен тип.

Аванс няма да има, само окончателно плащане. Парите ще постъпят по банковата сметка на дружеството след успешно завършване на операцията.

Какви задължения ще произлязат във връзка със ЗДДС за АИППМП и в зависимост от тях ще следва ли да регистрираме друго дружество с търговска дейност, което не е АИППМП, което да регистрираме доброволно преди плануваните действия?

--
Успешен ден,

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация