Предоставяне под наем на недвижим имот в България, от лице чиято независима икономическа дейност се осъществява на територията на друга държава членка

Следва ли услугата по предоставяне под наем на недвижим имот в България, от лице, чиято независима икономическа дейност се осъществява на територията на друга държава членка на Европейския съюз (ЕС) да бъде облагана с ДДС в България?

Влез и прочети!

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация