Предоставяне ваучери за храна при лица на основен и допълнителен трудов договор

Налице ли ще е условието за достъпност при предоставяне на ваучери за храна, ако на лицата, наети по два трудови договора (основен и допълнителен трудов договор при същия работодател) им бъдат предоставени ваучери само веднъж в определения по реда на чл. 293 от КТ размер - по основния трудов договор ?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Корпоративни данъци