Предоставянето на ваучери за храна само за отработени дни третира ли се като социален разход в натура ?

От 01.01.2021 г.  размерът на ваучерите за храна, който не се облага с данък върху разходите по ЗКПО, е повишен от 60 лв. на 80 лв. месечно.

В тази статия:

1. обобщаваме някои основни моменти относно предоставянето на социални разходи в натура под формата на ваучери за храна;

2. даваме отговор на въпроса, предоставянето на ваучери за храна само за отработени дни, третира ли се като социален разход в натура ?

 

Чакаме те в ZnamKak.com !

Абонирай се  или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход !


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация