Превоз на управител или персонал от местоработата до местоживеенето и обратно

Когато става въпрос за превоз на управител или персонал от местоработата до местоживеенето и обратно с автомобил, собственост на предприятието и места 6+1, най-често задаваните въпроси са: 

1. Има ли дружеството право на данъчен кредит за разходите, свързани с експлоатация и поддръжка на автомобила, ако същият се използва за придвижване от местоживеене до месторабота?

2. Разходът за транспорт от местоживеене до месторабота, осъществен с автомобила ще бъде ли освободен от облагане като социален разход по смисъла на чл.210, ал.3 от ЗКПО

Потърсихме данъчна практика в рубриката Въпроси и отговори на НАП. 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Корпоративни данъци