Практически аспекти по приложението на СС-11 Договори за строителство

В тази статия ще намериш практически аспекти по приложението на СС-11 Договори за строителство

- как следва да се организира  счетоводното отчитане, за да се спазим стандарта 

- ще намериш пример, за да проиграеш счетоводните записвания стъпка по стъпка

 

Влез в ZnamKak.com и прочети статията на Теодор Тодоров !

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация