Право на частичен данъчен кредит

Ако сте регистрирано лице по ЗДДС и извършвате както облагаеми, така и освободени сделки, има голяма вероятност да не можете да определите каква част от закупените/произведените стоки или услуги използвате за облагаеми и каква за освободени доставки.

В този случай имате право на приспадане на частичен данъчен кредит по отношение на тези покупки, който се преизчислява през м. декември по реда на чл.73 ЗДДС.

Тази статия е част от презентацията на Валентина Василева, която беше изнесена на нашата среща в Zoom на 05.11 за всички абонати на ZnamKak.com.

 

Ако си я пропуснал или просто искаш да си припомниш примерите, влез и прочети:

  • Кои са показателите при изчисляването на този коефициент?
     
  • Кои са особеностите при преизчисляването на частичния данъчен кредит в края на годината и как се отразяват?

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация