Право на приспадане на данъчен кредит за лек автомобил по реда на ЗДДС - покупка, наем, лизинг

Съгласно чл. 70. (1)  т. 4 и т. 5 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато

  • е придобит или внесен мотоциклет или лек автомобил
  • стоките или услугите са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на мотоциклети и леки автомобили по т. 4, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали;

В тази статия сме обобщили правото на приспадане на данъчен кредит когато става въпрос за лек автомобил при покупка, при договор за наем, по договор за лизинг.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация