Право на ползуване – счетоводни и данъчни аспекти

Юридическо лице закупува недвижим имот за 90 хил. лв. Същият е класифициран като инвестиционен и признат като такъв в баланса на дружеството. Известно време след покупката (около месец), дружеството възмездно срещу 100 хил. лв. учредява на физическо лице пожизнено право на ползуване (това е точното название на термина в Закона за собствеността) върху имота.
 

Казус:
Какви са счетоводните и съответно данъчните аспекти от подобна сделка?

Чакаме те в ZnamKak.com ! За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация