Право на платен годишен отпуск при незаконно уволнение - важно решение на Съда на ЕС

Има ли лицето право на платен годишен отпуск и обезщетение по чл. 224 за периода на незаконно уволнение ?

Досега практиката на ВКС беше, че платеният годишен отпуск се определя само за времето на реално положен труд по трудово правоотношение, като за периода от уволнението до отмяната му по съдебен ред и възстановяването на работника или служителя на работа, макар и той да се признава за трудов стаж, не възниква право на платен годишен отпуск и право на обезщетение за неползван платен годишен отпуск.

Но Решение на съда на Европейския съюз променя тази  практика. Ето част от аргументите в тази статия.

 

Влез в Znamkak.com и прочети !

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

 

За да ти е лесно и да знаеш повече!

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация