Право на данъчен кредит на закупен имот със смесено предназначение

Здравейте, въпросът ми е относно ползване на данъчен кредит на закупен имот.

Управител на ЕООД, който работи в сферата на IT бизнеса- разработване на софтуерни приложения и хостинг услуги- работи изцяло в Home office, желае да закупи апартамент, който ще се ползва със смесено предназначение- за живеене и за работа.

Въпросът е : Може ли да се ползва данъчния кредит за придобиването на имота- на 100 % или част от стойността му и какъв е критерият за това.
Ако данъчният кредит се ползва частично- на база площта на стаята, която ще се ползва за работа или по друг признак.
Ако имота се заведе като актив / Дълготраен актив / - коя стойност ще бъде цената на придобиване вкл. и тази която ще се отрази в данъчната декларация за местните данъци и такси.
Благодаря ! 

Д. Костова


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация