Последователност за ползване на данъчните облекчения

Според общия принцип на ЗДДФЛ данъчните облекчения се ползват в следната последователност:

  • на първо място  от сумата от годишните данъчни основи по чл.  25, 30, 32, 34 и 36
  • след това от годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец (чл. 28 ал. 1)

 

Какво означава това на практика ?

Влез и прочети какво обобщихме !


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Данъчни облекчения