Попълване на Таблици 1 и 2 когато лицето е получило доходи като СОЛ на различни основания

Механизмът, по който се извършва годишното изравняване на осигурителния доход за 2018 г., не се променя по същество в сравнение с предходната година. Целта на настоящия материал е да припомни и където е необходимо да акцентира върху специфичните особености при попълване на Таблица 1 и Таблица 2.

В тази статия ще прочетеш как следва да се попълнят Таблици 1 и 2 когато лицето е получило доходи като СОЛ на различни основания

гост-автор:Димитър Бойчев

За да може да ги прочетеш,

абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация