Попълване на ОКД 5 когато самоосигуряващите се извършват повече от една дейност като такива

Как следва да се подаде ОКД 5 в следните случаи:

  • Съдружник в неперсонифицирано дружество се осигурява за тази дейност. Лицето започва да упражнява дейност и като едноличен търговец, но не желае да се осигурява чрез едноличната фирма, защото ще продължи осигуряването чрез неперсонифицираното дружество. 
  • Лице упражняващо свободна професия започва да упражнява дейност и като съдружник в търговско дружество. Лицето желае да започне да се осигурява чрез дружеството, а не чрез дейността си като свободна професия
  • Лице упражнява дейност като съдружник в две търговски дружества. Осигуряването си провежда чрез дружество А, но желае да започне да се осигурява чрез дружество Б, считано от 01.10.2018 г. :

Кога самоосигуряващите се пенсионери попълват ОКД 5 ?

 

Отговор на тези въпроси ще намериш ако се  Абонираш или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход . Ще намериш и примерни попълнени формуляли. Автор на статията е госпожа Вержиния Заркова. 

Влез в ZnamKak.com! За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация