Получено обезщетение при прекратяване на Договор за управление и контрол

Собственикът на еднолично дружество взима решение за освобождаване на управителя считано от определена дата и прекратява сключения с него договор за управление и контрол. Управителят не упражнява трудова дейност след прекратяване на договора.

Съгласно договора за управление и представителство и подписан към него анекс, управителят има право за срок от една година след датата на прекратяване на договора да получи обезщетение в размер на 70 % от полученото брутно възнаграждение за последните три месеца, при условие че спази договорената забрана за извършване на конкурентна дейност.
 

1. Какъв вид доход е и какво следва да е данъчното третиране на изплатеното обезщетение?
2. Дължат ли се осигурителни вноски върху изплатеното обезщетение?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация