Получаване на услуги, извършвани по електронен път, от трета страна

Предмет на дейност на дружество, регистрирано по ДДС, са дейности в областта на информационните технологии. Ежемесечно предприятието е получател на хостинг и технически услуги от чуждестранни лица от трети страни.

В тази статия сме описали:

- как следва да се определи мястото на сделката и кой ще начисли ДДС?

- има ли значение дали доставчикът на услугата е от ЕС или извън ЕС?

- как следва да се попълнят дневниците по ДДС?

 

Влез и прочети!

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация