Получаване на услуга от физическо лице, с център на жизнени интереси в Австрия

Здравейте!

Бих искала да попитам Теодор в рубриката Попитай Тео, относно нещо, което ме затруднява. Предварително благодаря за времето, което ще ми отделите.

 

Относно наличието на валиден ДДС номер:

Българска гражданка, с център на жизнени интереси в Австрия, регистрирана като индивидуален предприемач в Австрия, ще извършва услуги на българска фирма, регистрирана по ЗДДС, която се занимава с правене на уеб сайтове, поддръжката им и др.подобни услуги. Услугите, които ще предоставя лицето на бълг.фирма, са свързани с консултиране за намиране на клиенти и когато се налага преводачески услуги по интернет при онлайн срещи.

Трябва ли да изискаме от нея да ни предостави валиден VAT номер, преди да направим плащане към нея. Аз мисля, че трябва, но тя отговаря, че е длъжна да се регистрира по ддс в Австрия, ако надвиши 100 хил.евро. Мисля, че базирайки се на принципите на ЕС относно ддс, трябва да имат подобен на нашия чл.97а от ЗДДС за регистрация, без значение от оборота.

Относно данъците върху дохода:

След като разгледах спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане между Австрия и България, мисля че на основание чл.21 от нея, не трябва да и удържаме данък 10% преди плащането към нея, но не съм сигурна.

Благодаря!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация