Политика за защита на личните данни

Тази политика за защита на личните данни се отнася за сайта ZnamKak.com, собственост на СМАРТ ИДЕЯ ЕООД, и цели да ви информира какви лични данни събираме, и да ви помогне да разберете как ги използваме. Ще ви помолим да отделите няколко минути и да го  прочетете.


1. „СМАРТ ИДЕЯ” ЕООД е Администратор на лични данни, с ЕИК 204586609, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8015, ул. Ястребино № 37, представлявано от Ваня  Маринова Иванова


2. „СМАРТ ИДЕЯ” ЕООД обработва следните лични данни –

  • три имена
  • електронна поща
  • IP адрес

 

3. Целите, за които обработваме вашите лични данни:
a) Да ви идентифицираме при регистрация в нашата платформа и да имаме връзка и комуникация с вас като клиенти;
b) Да ви предлагаме нашите услуги и продукти и да ви изпращаме финансови документи( фактури) за извършване на плащане;
c) За административни и юридически цели;
d) Да ви информираме за промоции, новости и други (директен маркетинг)


4. Основанията, на които обработваме вашите лични данни са:
- Договор за услуга, която ние ви предоставяме;
- Съгласие – по отношение на директния маркетинг;


5. Личните данни се разкриват (ако това е необходимо с цел поддържане на качество и подобряване на услугата) пред следните получатели – доставчици на услуги за нашата организация, консултанти, партньори и доставчици по ИТ поддръжка, адвокати, банки с цел разплащания)


6. Срок за съхранение:
- Личните ви данни се съхраняват, докато ползвате съответната услуга или поддържате валидна регистрацията си при нас.
- Пазим за срок от 5 г. данни от 24-часовата безплатна регистрация за демо-версии с цел предотвратяване на неразрешено повторно безплатно регистриране от страна на нелоялни клиенти;
- С оглед предявяване на правни претенции и защита по съдебен ред спазваме законовите срокове за предяваването им.
- Ако съгласно изискванията на действащото законодателство са предвидени срокове за съхранение, които надвишават сроковете, посочени в предходните изречения, се прилагат законовите срокове.


7. Като наши клиенти имате следните права:
a. Право на достъп до личните си данни;
b. Право на коригиране на лични данни при необходимост;
c. Право на изтриване на лични данни при наличието на условията за това;
d. Право на ограничаване на обработването при наличието на условията за това;
e. Право на възражение;
f. право на жалба до Комисията за защита на лични данни и до съд;

8. Имате право да оттеглите своето съгласие по отношение на директния маркетинг и ние ще спрем да ви изпращаме рекламни съобщения, като изтрием незабавно вашите лични данни от нашата платформа.


9. Имате право да не предоставите своите данни, но няма да можем да ви идентифицираме и това ще направи невъзможно регистрацията в платформата и ползването на нашите услуги.


10. Използваме профилиране чрез  използването на ''бисквитки". По този начин  събираме информация за вашите посещения в сайта ни, трафик-данни, данни за местоположение и други комуникационни данни , за начина на използване на уебсайта ни от потребителите, за да подобрим работата на уебсайта ни в бъдещите му версии.

11. Използваме вашите лични данни за последваща цел- изпращане на информационен бюлетин с новини след предварително дадено съгласие