Ползвано авансово данъчно облекчение за деца когато към 31.12 вече лицето не отговаря на изискванията

 Как следва да се процедира в случай, че служителят вече не отговаря на изискванията за ползване на данъчните облекчения по чл. 22в и чл. 22г от ЗДДФЛ към 31 декември на данъчната година, въпреки че към 30 юни, респективно 30 септември на същата година е декларирал, че отговаря на изискванията за авансово ползване на тези облекчения и ги е ползвал?

Влез и прочети! 

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Данъчни облекчения