Ползване на фирмени парични средства за лични нужди от собственика

Въпрос:

Често се случва теглене на суми от собственика в брой от банковата сметка, като за част от сумите няма документ. В края на годината огледахме колко са наличните средства в касата и останалата изтеглена сума отнесох в с-ка 493 Разчети със собственик.
В Баланса ги посочвам в Други вземания. Въпросът ми е за ГДД - къде да ги посоча. Не са заем, собственикът иска да си изплати дивидент, но това ще стане през 2021, след приемане на ГФО. В Част 6 Взаимоотношения със свързани лица т.3 или Част 7 Скрито разпределение на печалбата? Сумите са големи и това ме притеснява. Собственикът тегли суми през годината,  използва ги като оборотни средства и за лични нужди. И как да подходя занапред в този случай? Благодаря ви предварително!

Поздрави, Р. Христова

Имаш абонамент? За за прочетеш отговора, влез от Бутон Вход 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация