Ползване на неплатен отпуск по чл. 160 от КТ

В тази статия ще прочетеш:

  • Каква е процедурата за ползване на неплатен отпуск ?
  • Колко дни неплатен отпуск има право да ползва работникът или служителят?
  • Колко дни се зачитат за трудов и съответно осигурителен стаж ?
  • За времето на неплатен отпуск полага ли се платен годишен отпуск?
  • Какви осигуровки се внасят по времето на неплатения отпуск и кой ги внася ?
  • Кога не следва да се внасят здравни осигуровки по време на неплатен отпуск ?
  • Прекъсва ли се неплатеният отпуск ?
  •  

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация